Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Slide background

КОЛЕБАЕТЕ СЕ

дали има финансираща програма

подходяща за вашия бизнес?

Slide background

Можем да ви помогнем

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ

ПОВЕЧЕ ОТ 25 УСПЕШНИ ПРОЕКТА

35 МЛН. ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

JV Pro Consulting предоставя консултации за проекти,
финансирани от Европейските програми

Ние сме специализирана компания, която ще ви помогне да планирате и осъществите кандидатстване за финансиране на вашия бизнес

НОВО !!!

Безплатна консултация по

ОП „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПОРЕДПРИЯТИЯ“

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията!

JV Pro Consulting предлага безплатна консултация и оценка на компанията Ви!

За повече информация, моля свържете се нас!

Програма „ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

JV Pro Consulting предлага финансиране на добра идея за бизнес, иновации или изобретения и проекти!

За повече информация, моля свържете се нас!

 

Нашите услуги

 

Реализирали сме

повече от 35 успешни проекта

за над 65 млн. лв. безвъзмездно финансиранe

Research_index
Проучване за финансиране

Ще анализираме и изберем заедно възможностите за финансиране на Вашата организация

Preparation_index
Подготовка на проект

Ще ви помогнем за добрата обосновка и прецизното структуриране на информацията

PM_index
 Управление на проект

Ще бъдем с вас през целия процес по изпълнение и отчитане на проекта

Пълна информация за финансиращите програми

Конкурентоспособност

Възможностите за финансиране за следващия програмен период – 2014-2020 г. по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  и информация за приоритетните оси, по линия на които ще се разпределя финансовия ресурс на програмата

Още информация

Хоризонт 2020

Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие ще се съсредоточи върху превръщането на революционните достижения в областта на науката
в иновационни продукти и услуги

Още информация

  • ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

    В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“ На 27 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе втори информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената […]

    на 22 май, 2015
  • Ръководство за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

    Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване; ВАЖНО: Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките […]

    на 20 май, 2015

Клиентите ни са успешни български микро, малки и средни предприятия;

Работим дългосрочно от идеята за финансиране – до отчитане на проекта!

Изграждаме доверие!

Дългосрочно!

УСПЕШНО ПРОУЧВАНЕ на проекти
УСПЕШНА ПОДГОТОВКА на проекти
УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ на проекти