Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Клиенти

Кой ни се довери

Наши Клиенти са успешни български компании и институции

  • bgmenulogo
  • bshlogo
  • comaclogo
  • enclusterlogo
Микро предприятия 20%
Малки предприятия 50%
Средни предприятия 30%

Препоръчам услугите на Джей Ви Про Консултинг ООД на всички, за които качеството е от значение!

Лилия Миланова, Ултра Офис Клъстер ООД

Всичко е на изключително високо ниво! Специални благодарности на екипа ви за професионалната организация и съдействие!

Стефан Стоянчев, BSH

Някои от успешните ни проекти с информация за обема на финансирането

„Увеличаване на конкурентноспособността на Комак Медикал чрез въвеждане на иновативен продукт в сферата на клиничните изследвания“

Клиент: „Комак Медикал“ ЕООД

Сума по проект: 2 245 582,00 лв.

 

„Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган – Български Е-клъстер“

Клиент: „Сдружение Български Е Клъстер“

Сума по проект: 395 014,00 лв.

 

„По-висока конкурентно-способност чрез увеличаване на производствените мощности в “АДИФАРМ” ЕАД“

Клиент: „Адифарм“ ЕАД

Сума по проект: 527 201,00 лв.

 

„Утвърждаване на оценката на публични политики като инструмент на доброто управление“

Клиент: „Българска асоциация за оценка на политиките“

Сума по проект: 520 056,00 лв.

 

„Развитие на микро, малък и среден бизнес в България, чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги“

Клиент: „Ултра Офис Клъстер“ ООД

Сума по проект: 486 806,00 лв.

 

„Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“

Клиент: „БГ Меню“ ЕООД

Сума по проект: 713 508,00 лв.

 

„Провеждане на индустриални научни изследвания на процеса на разработка и внедряване на иновативна платформа през уеб за он-лайн гласуване“

Клиент: „Би Ес Ейч“ ООД

Сума по проект: 273 000,00 лв.

 

„Провеждане на изследвания и разработка на иновативно приложение на затворен цикъл за продажби през интернет“

Клиент: “РОУД РАНЪР” АД

Сума по проект: 713 508,96 лв.