Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Проучване за финансиране

Най-подходящото финансиране

Екипът ни може да анализира и покаже възможностите за финансиране на Вашата организация

Имате идея?

Ако имате ясно изразена бизнес идея, ние ще Ви насочим към подходяща схема за безвъзмездно финансиране, по която да получите средства за нейната реализация.

Нямате стратегия?

Ако се колебаете, ще Ви помогнем да формулирате бизнес идеите си така, че да са подходящи за финансиране със средства от европейските фондове.

Как ще ви помогнем

Ние можем:

  • да определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата компания;
  • да Ви запознаем накратко с условията за кандидатстване с проектно предложение по подходяща за Вас програма/схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • да Ви разясним всички особености по разработването на проектното предложение. Съвместно ще преценим какви ще бъдат инвестициите и услугите, обект на финансиране;
  • да опишем стъпките, които трябва да предприемете за да кандидатствате;
  • да окажем съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция;
  • да съдействаме при избор на партньори за Вашият проект.