Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

За нас

JV Pro Consulting e гарант за вашия проект!

Доверете ни се за подготовка, планиране и реализация на проекти, финансирани от Европейските програми

Какво правим и как

И друга любопитна информация за нас

JV Pro Consulting е специализирана компания в областта на

консултантските услуги на проекти финансирани от Европейските програми

Проучване

Подготовка

Управление

Нашите компетенции

Имаме подготовка и познания за различни финансиращи програми и можем да разработим Вашето проектно предложение, да изготвим анализ и да оценим капацитета на конкретния кандидат за безвъзмездна помощ.

Хората

Екипът на компанията е изграден от висококвалифицирани специалисти с утвърден авторитет в подготовката и реализацията на проекти по различни еврофондове.

Бъдещето

Постоянно се стремим да развиваме собствените си умения и да разширяваме кръга на познания, като се включваме в множество обучения, семинари, информационни дни, програми и проекти.

Чрез JV Pro Consulting Вие ще можете да получите най-подходящата подкрепа за успеха на вашите проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Ние предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения за да можете да бъдете сигурни, че:

  • вашите проектни предложения са конкурентоспособни;
  • проектната ви документация е в пълно съответствие с изискванията на програмата;
  • вие разполагате с подходящите партньори;
  • реализирането на проекта Ви носи реални ползи.

УСПЕШНО ПРОУЧВАНЕ на проекти
УСПЕШНА ПОДГОТОВКА на проекти
УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ на проекти

Нашето портфолио включва подготовката на над 35 успешни проекта по ОП Конкурентоспособност

kote