Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Подготовка на проекти

Подготвка на проекти – начална фаза

или Без какво не можем да започнем

1.

Хората

Всичко започва с определяне на отговорните лица.

2.

Планирането

Следва разпределяне на задачите и отговорностите между JV Pro Consulting и определения служител от Вашата организация.

3.

Информацията

Ред е на събирането на подробна информация за Вашата организация чрез попълване на изготвен от нас въпросник.

4.

Най-важното

И в края на началото: уточняване на основните параметри на проекта – дейности и финансови ресурси.

Фаза на изпълнението

с други думи Разработване на проектното предложение

Документите

Разработване на апликационна форма, бюджет и всички останали документи в съответствие с посочените в насоките за кандидатстване изисквания.

Одобрението

Предоставяне на изработените документи за одобрение от Вашата организация.

Кандидатстване

Окомплектоване и подаване на проектното предложение.

Още помощ

Съдействие при изискване на допълнителна информация или документация от договарящия орган по време на етапа на оценка на проектни предложения.

parallax-hover-image-1