Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

Европейската комисия организира информационни кампании, насочени към млади, иновативни малки и средни предприятия /МСП/, с цел насърчаване разширението на границите им, както и да информира бизнес общността на Европейския съюз (особено МСП, стартиращи фирми и мащаби) за това как те могат да се възползват от единния пазар на ЕС.

Старта на комуникационната кампания е даден от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия“ (ГД „Развитие“) на Европейската комисия през 2016 г., като пилотната кампания бе проведена в страните Дания, Португалия, Полша, Ирландия и Унгария.

Кампанията за 2017 г. ще се фокусира върху Словения, Чехия, Литва, Естония и България като ще се обърне особено внимание на стартиращите фирми и увеличаването на техния брой. Акцентът ще падне върху повишаване на осведомеността относно достъпа до финансиране, достъпът до бизнес партньори както и достъп до нови пазари.

Информационният ден  ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

Калин Маринов, зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, ще представи темата „Как да се ориентирате в ЕС и националните схеми за подкрепа?“. Участие в информационния ден ще вземат още Георг Рааб, служител по политиките за МСП, ЕК; Тодор Митов – Еразъм за млади предприемачи; Цветелина Йоргова, Посланик на интелектуалната собственост и Сирил Дюбоа, Европейско бюро за защита на правата на интелектуална собственост и др.

 

източник: www.eufunds.bg

-->