Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ОБЯВЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

Обявена е втората покана за набиране на  проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020

Открита е втората покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с краен срок до 15 часа на 6 юни 2017 година. Проектните предложения, които могат да бъдат подавани, са по три тематични приоритета.

По първата приоритетна ос от програмата – „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, могат да бъдат подавани проектни предложения в рамките на Специфична цел 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“, а Специфична цел 1.1 „Подобряване на средата за балансиран достъп до знание“ е частично ограничена за кандидатстване.

Отворени за кандидатстване по втория приоритет – „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, са Специфични цели: 2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“, 2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“ и 2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“. Частично ограничена за кандидатстване е Специфична цел 2.1 „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“.

Третият приоритет, по който се приемат предложения, е „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“Отворена за кандидатстване е Специфична цел 3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“, а Специфична цел 3.1 „Екологосъобразни и сигурни транспортни системи“ е частично ограничена.

Програма „Дунав“ 2014-2020 предлага финансиране до 50834 974.48 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 4420 498.53 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 4653 192.00 евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Съфинансирането за проектните партньорите от ЕФРР, ИПП и ЕИС е в размер до 85 %.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньор

източник:http://www.eufunds.bg

-->