Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 20 юли 2017 г. /четвъртък/, от 10.00 часа, в Бална зала на хотел Радисън Блу Гранд Хотел София. Регистрацията е от 09.30 часа.

През месец юни 2017 година, Ръководителят на Управляващия орган на ОПИК издаде решение, с което беше увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. С увеличението се отпусна допълнителен ресурс, с който да се финансират 35 проектни предложения от категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 78.5 точки и повече.

По процедурата бяха оценени общо 532 проектни предложения. До момента, след проведеното наддоговаряне, са сключени общо 151 договора с обща стойност на предоставената БФП – 114 860 780 лева.

източник: http://www.opcompetitiveness.bg

-->