Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Извършена беше оценка на 844 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 267 174 440 лева. Одобрени за финансиране са 52 проектни предложения с размер на заявената БФП 19 446 155 лева. Процедурата е с общ бюджет 19 558 300 лева.

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 18 май 2017 г. /четвъртък/, от 11.00 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет.

Основната цел на процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

източник: http://www.opcompetitiveness.bg

-->