Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ МАЛИНА КРУМОВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ,ТОНИ ТОМПСЪН ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МС И МБВР

Вицепремиерът Малина Крумова и представителят на Световната банка за България, Чехия и Словакия,Тони Томпсън подписаха Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Администрацията на МС и МБВР

Вицепремиерът Малина Крумова и представителят на Световната банка за България, Чехия и Словакия,Тони Томпсън подписахаСпоразумение за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът, сключен в изпълнение на Меморандума за разбирателство между българското правителство и Световната банка за партньорство и подкрепа при усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. предвижда получаване на консултантска помощ от МБВР за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация.

”Споделените услуги, които са осигурявани от една организация, но се предоставят на много институции, са една от следващите стъпки за подобряване на ефективността на управлението.Въвеждането им ще ни даде възможност да повишим ефикасността на работата, ще доведе до по-ниски разходи и същевременно ще гарантира по-високо качество на услугите, предоставяни от администрацията“ подчерта вицепремиерът Крумова. „“Целта ни е да постигнем по-голяма съвместимост между отделните администрации и постепенно да премахнем изпълнението на несвойствени за тях функции от общ характер, така че да могат да се фокусират върху правенето на политики и подобряването на живота на гражданите“, допълни още Крумова.

Съгласно двугодишното споразумение Банката ще изготви детайлен анализ на текущото състояние в България, ще проучи и ще предложи добри практики от други държави. В рамките на споразумението ще бъде създаден на организационен модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации. Предложеният модел ще бъде пилотно приложен чрез създаването на две звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията. МБВР ще разработи също методологическа рамка, комуникационна програма и механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа за реформите.

По време на изпълнението на проекта ще бъде извършван мониторинг и оценка на действието на модела, с оглед неговото последващо приложение и в други административни структури.

източник: http://www.eufunds.bg

-->