Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ЗАМ.-МИНИСТЪР ДЕНИЦА НИКОЛОВА: ОСИГУРЯВАМЕ НАД 58 МЛН.ЛВ. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА

Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме над 58 млн.лв. за изграждане на 151 социални центъра за грижи за деца в страната

 Над 58 млн.лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждането на нови 151 социални центъра за грижи за деца в страната. Средства са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова, която даде старт на разяснителна кампания по възможностите пред бенефициентите. По мярката могат да кандидатстват общо 54 общини, сред които областни центрове като София, Бургас, Смолян, Кърджали, Благоевград и др., както и малки общински центрове като Павликени, Нови Пазар, Стражица, Елена и др. Определени са 2 срока за кандидатстване на общините. Първият е до 2 август, а вторият изтича на 3 ноември.

Други 20 общини имат възможност да изградят центрове за здравно-социални грижи със средства от програмата, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването.

Зам.-министър Николова уточни, че до 2020 г. се предвижда да бъдат изградени 23 центъра за обществена подкрепа, 27 дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания, 16 дневни центъра за подкрепа на деца с тежки и множествени увреждания, 10 центъра за настаняване от семеен тип, 28 преходни жилища за деца от 15 до 18 години, 17 наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 години и 20 центъра за специализирани здравни и социална грижи за деца с увреждания.

„Това е най-благородната инициатива, която оперативната програма финансира“, изтъкна зам.-министър Николова. „Със сигурност целта, която си поставяме, не е никак малка. За разлика от предходния период, сега инфраструктурата, която ще изградим, има за цел да адаптира настоящи и бъдещи услуги в общините с тенденцията за разкриване на нови услуги, които ще се подкрепят от ОП „Развитие на човешките ресурси“, каза още зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че с реализирането на програмата се изпълнява национална политика, която касае грижата за децата в социалните домове, тяхната подкрепа и помощ, за да се интегрират в обществото и да живеят в една по-добра среда, близка до семейната.

„Това е политика, която започнахме назад в годините и има приемственост от три правителства. Още 2010 г. беше приета визия за деинституционализация на децата в България, която бе подкрепена с немалък ресурс от Европейската комисия, чрез оперативните програми „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и „Развитие на човешките ресурси“, напомни още зам.-министър Николова. През миналия програмен период по ОПРР са инвестирани близо 90 млн.лв. Изградени и оборудвания са 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища, 8 дома за медико-социални грижи за деца. Сред тях са социални центрове в София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Карнобат и др. областни градове и общински центрове в страната.

Деница Николова напомни, че в изминалия програмен период е създадена „карта на услугите“, в която са включени всички грижи, които трябва да се разкриват на територията на цялата страна. Тя е актуализирана в края на м.г., а целта е общините, включени в нея, да имат адекватна отговорност и да кандидатстват за услугите, които се предлагат . Картата е на базата на анализ на МТСП, който показва нуждите в бъдеще, а не само в този момент. Така че проектите са адаптирани и за бъдещи нужди в общините.

Зам.-министър Николова обясни, че с реализирането на обектите всички нуждаещи се деца ще получат по-добри места за живеене, по-добра инфраструктура, така че да се чувстват по-комфортно в начина си за живот, да получават по-добри грижи от социални и квалифицирани работници, които да им подадат ръка, за да се интегрира по-успешно в обществото, да имат по-добро бъдеще и възможност за реализация.

иззточник: https://www.eufunds.bg

-->